25manna online
Nedan finns länkar till sträckresultaten. Resultaten uppdateras ungefär var 10:e minut. Starten är kl 09.00 och första sträckan beräknas växla ca 09.40.

Below you find the links to the results after the different legs. The results are updated every 10 minutes. The start is at 09.00 and the changeover after the first leg will be around 09.40.

Sträcka 1
Sträcka 2
Sträcka 3
Sträcka 4
Sträcka 5
Sträcka 6
Sträcka 7
Sträcka 23
Sträcka 24
Sträcka 25