Elitstöd

Elitstöd är ett ekonomiskt bidrag för tävlingar och läger på vilka elitlöpare deltar under säsongen. Anledningen är att det kan vara ekonomiskt svårt för en elitorienterare att åka på de extra aktiviteter som uppkommer, Elitserien och Silva Junior Cup har båda tävlingar utspridda över hela landet vilket innebär en hel del resekostnader.

För att få elitstöd vill vi att löparen visar att han eller hon är seriös i sin elitsatsning. Medlemmar som planerar en elitsatsning och vill ta del av Elitstödet ska lämna in tävlings- och träningsprogram innan årets början. På så sätt kan styrelsen bedöma behovet av Elitstödspengar inför kommande år och göra en korrekt budget. Den löpare som kommer med elitstödsansökan efter det att årets budget har klubbats igenom kan således inte räkna med att få något elitstöd.

Elitstödsansökan lämnas in till Tävlings- och träningskommittén som sedan lämnar ett förslag till styrelsen i Tumba-Mälarhöjden OK. Styrelsen beslutar om elitstödet ska godkännas eller inte.

Elitstödet kommer endast att delas ut i form av riktade bidrag till resor, läger och liknande. Ersättningen erhålls i form av subventionerade avgifter eller, mot kvitto, som kontant betalning.

Krav för elitstöd:
  • Mål för kommande säsong med prioriterade tävlingar.
  • Träningsplanering
  • Tävlingsplanering
  • Elitstödskalkyl där det finns uträknat hur mycket varje sökt aktivitet beräknas kosta.
Exempel på elitstödskalkyl:
  • Elitserien deltävling 1 (Jönköping 4/5 -03) Logi: 200 kr, Resa: 300 kr
  • Elitläger (Idre 6/7- 10/7 -03) Totalkostnad: 3000 kr
Belöning
Om en löpare gjort någon ovanligt bra prestation under säsongen har styrelsen rättigheten att ge löparen en belöning för prestationen.


TTK
Om TTK
Avgifter
Elitstöd
Tävlingsanmälan
Laguttagningsprinciper
Klubbtävlingar